Advokátní kancelář Ústí nad Labem, advokáti, advokát

Moderní a dynamická advokátní kancelář Iva Jónová Ústí nad Labem je aktivní především v českém právním prostředí. Úspěch advokátní kanceláře je založen na úspěšném řešení záležitostí klientů, kdy klientská platforma advokátní kanceláře skýtá bohaté právní zkušenosti a pro advokáty a další odborníky jsou aktivní přístup k řešení právních záležitostí, péče o klienta a časová flexibilita nejvyššími hodnotami.

Advokátní kancelář Ústí nad Labem, advokát, právníci, právní služby

Jsou tak nabízeny služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, kdy cílem advokátů či dalších profesionálů je poskytování služeb, které budou splňovat či překračovat očekávání klientů a zejména budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty.

Advokátní kancelář si respekt a dobrou pověst úspěšné a nezávislé advokátní kanceláře získala pro odborné znalosti advokátů či dalších odborníků, pozitivní přístup k řešení záležitostí klientů, pro schopnost odpovědného, strategického uvažování při prosazování zájmů klienta, pro schopnost obchodní a právní diplomacie úspěšného uzavření sporu či záležitosti klienta, a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací.

Klienty je advokátní kancelář vyhledávána, protože poskytuje komplexní právní služby a také proto, že mezi základní hodnoty advokátní kanceláře patří rovněž soustavné komplexní vzdělávání, přístup k nejnovějším trendům, know-how, respekt, spolehlivost, důvěra a loajalita.

V případě potřeby komplexnějšího řešení jsou do týmu přibíráni další odborníci právnických profesí, resp. advokáti a i neprávnických profesí. Spolupracujeme s několika spřátelenými advokátními kancelářemi a jsme schopni zajistit mj. služby soudního znalce, notáře, daňového poradce nebo exekutora. Věnujeme se rovněž lektorské činnosti. Při poskytování právních služeb je vždy dán důraz na veškeré specifické požadavky klienta a důraz je kladen rovněž na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanými službami.

Advokátní kancelář v Ústí nad Labem poskytuje právní služby vč. zastoupení v oblasti práva veřejného i soukromého, a to mj. v těchto oblastech:

 • občanské právo
 • bytové právo a právo nemovitostí
 • obchodní právo
 • insolvence, oddlužení, exekuce
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • správní, stavební a přestupkové právo
 • daňové a finanční právo
 • právo duševního vlastnictví
 • trestní právo
 • ústavní právo
 • právo veřejných zakázek
 • zdravotnické a farmaceutické právo
 • lesní, pozemkové, vodní a energetické právo
 • restituční spory
 • náhrady škody, bezdůvodné obohacení
 • cenné papíry, směnky
 • vymáhání pohledávek
 • dopravní právo, dopravní nehody

Advokátní kancelář je oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření pravosti podpisu).

Advokátní kancelář je oprávněna poskytovat služby úschovy finančních prostředků, které jsou evidovány v elektronické knize úschov vedené u České advokátní komory.

Od 1.1.2014 dojde v České republice k rozsáhlým změnám v soukromém právu, kdy nabude právních účinků nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích a další doprovodné předpisy. Můžeme Vám poskytnout pomoc při adaptaci v návaznosti na tyto změny a nabízíme zejména tyto služby:

 • právní konzultace a nejrůznější formy vzdělávání,
 • úpravu či revize smluvní a jiné dokumentace, popř. další služby.

Pro více informací nebo domluvení schůzky nás neváhejte kontaktovat po telefonické dohodě na adresách advokátní kanceláře. Těšíme se na spolupráci s Vámi a vždy Vás uvítáme milým a příjemným prostředím a nabídneme co nejvhodnější profesionální odbornou pomoc. Budeme rádi, když nás v případě Vaší spokojenosti doporučíte dále, neboť to je naší největší odměnou.

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.